Vad är markvärdesavgift?

Tuesday, 08 September 2009 08:59
Print

Swedish flagMarkvärdesavgift är en lösning för att tillföra staten intäkter som innebär att en årlig avgift tas ut på markens nyttjandevärde. Markvärdesavgiften skulle på sikt ersätta de skatter och avgifter som tas ut i dag. Detta enkla finansiella instrument kan bidra till att motverka flera grundläggande ekonomiska och sociala missförhållanden.

Det årliga nyttjandevärdet (alltså inte försäljningspriset) för varje stycke mark i Sverige skulle regelbundet bedömas på marknadsmässiga grunder, och avgiften skulle tas ut i form av en procentsats på det värdet.

"Mark" syftar här enbart på själva platsen, utan avseende på exploatering eller förbättringar. Värdet av byggnader, grödor, ledningar eller andra installationer påverkar inte bedömningen. Däremot förutsätts det att all omkringliggande mark nyttjas på samma sätt som vid värderingstillfället. Förutsatt att alla andra faktorer är likvärdiga bedöms en obebyggd tomt i ett bostadskvarter ha samma värde som de omkringliggande bebyggda tomterna.

Värderingen sker på marknadsmässiga grunder och avser ett optimalt nyttjande av marken i enlighet med den gällande detaljplanen. Om detaljplanen ändras görs en ny värdering.

FÖRDELARNA

ÄR MARKVÄRDESAVGIFTEN RÄTTVIS?

Till skillnad från varor och tjänster har mark ingen produktionskostnad. Om det fanns ett överskott på mark med exakt samma attraktionsgrad att tillgå överallt, skulle ingen vara beredd att betala för att få nyttja den. I själva verket har mark blivit en bristvara till följd av samhällets konkurrerande behov av utrymmen för boende, arbete och fritid. Därmed uppstår markvärdet inte till följd av individuella initiativ - det skapas av samhället som helhet. Därför tillhör det rättmätigt också enbart samhället. Omvänt kan det värde som individuella initiativ skapar tillhöra enbart individen själv, och det är upp till var och en att bestämma huruvida det värdet ska spenderas, sparas eller skänkas bort.

Skillnader i fråga om geografiska fördelar, förutsättningar för odling och förekomst av naturresurser gör vissa områden mer attraktiva än andra. Det är det faktum att tillgång till sådana faktorer efterfrågas som ger mark ett nyttjandevärde. Markvärdesavgiften, som baseras på det värdet, är därmed rättvis till sin fördelning.
 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our Privacy Policy.

I accept cookies from this site

EU Cookie Directive Plugin Information